Půjčovna svářeček

Informace o zapůjčení svařovacích strojů na základě individuální domluvy na tel. čísle 602 743 068.

CENÍK NÁJEMNÉHO SVAŘOVACÍCH STROJŮ
TYP POUŽITÍ SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ VÝKON ZÁLOHA
Přenosné svařovací stroje Ø elektrody 1,6 - 3,2mm 230 V 40 – 150 A dle domluvy
Přenosné svařovací stoje Ø elektrody 1,6 – 4,0mm 380 V 40 – 200 A dle domluvy
Svařovací stroje s velkým výkonem Ø elektrody 1,6 – 6,0mm 380 V 40 – 400 A dle domluvy
Svařovací stroje v ochranné atmosféře CO2 Ø drátu 0,6 – 0,8mm 380 V Do 150 A dle domluvy
Svařovací stroje v ochranné atmosféře CO2 s velkým výkonem Ø drátu 0,6 – 1,2mm 380 V Až 315 A dle domluvy

 

PŮJČOVANÉ SVAŘOVACÍ STROJE
TYP KITIN 145 KITIN 165 GAMA 130 SMA130-1 UTA 200-1 WTU 200 MiniComp 141
Síťové napětí 230V 230V 230V 380V 380V 380V 230V
Svařovací proud 5 až 145A 5 až 160A 5 až 130A 5 až 130A 10 až 200A 20 až 200A 5 až 140A
Použ. Ø elektrod 1,6 až 3,2mm 1,6 až 4mm 1,6 až 3,2mm 1,6 až 3,2mm 2 až 4mm 2 až 5mm x
Doporučené Jištění T 16A T 20A T 16A T 9A T 20A T 20A T 16A
Rozměry d/š/v (cm) 31x12x21 31x12x21 33x17x30 40x16x28 72x20x40 100x52x115 72x33x66
Hmotnost 5,6kg 5,7kg 7,9kg 12kg 43kg 80kg 15kg
Použ. Ø drátu Fe x x x x x x 0,6-0,8mm
Detail ukázat ukázat ukázat ukázat ukázat    

 

 • Při dlouhodobějším zapůjčení poskytujeme výrazné slevy.
 • Stroje jsou kompletně připraveny ke svařování.
 • Ceny přídavných materiálů (elektrody, svařovací drát, plyn CO2, atd.), nejsou v ceně zapůjčeného stroje a budou účtovány dle spotřeby.

Nájemní řád a podmínky:

 1. Nájemné se řídí příslušnými platnými právními předpisy, zejména občanským a obchodním zákoníkem.
 2. Zákazník používá svářecí stroj, jejíchž převzetí potvrdil svým podpisem na příslušné nájemní smlouvě na smluvenou dobu.
 3. Podmínkou pro uzavření smlouvy, je složení jistiny (vratné zálohy) nájemcem. Při podpisu nájemní smlouvy, je potřeba předložit tyto doklady :

  U organizace:

 • - Výpis z obchodního rejstříku (právnická osoba).
 • - Živnostenský list (fyzická osoba).
 • - Objednávka pronájmu.
 • - Dva průkazy totožnosti (OP, ŘP, pas,rodný list).
 • - Platba v hotovosti.

Občan:

 • - Dva průkazy totožnosti (OP, ŘP, pas,rodný list).
 • - Platba v hotovosti.
 1. Nájemné je splatné v den zapůjčení a výše nájemného je stanovena platným ceníkem. Do nájemní doby, se započítává den převzetí stroje. V den vrácení se nájemné nezapočítává do deváté hodiny dopolední. Při vrácení stroje po deváté hodině dopolední, je nájemci účtován další započatý den.
 2. Při překročení smluvené doby (bez souhlasu pronajímatele), je nájemce povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši dvojnásobku sjednaného nájemného za každý den prodlení.
 3. Při předčasném vrácení stroje, nevzniká nájemci nárok na vrácení části půjčovného.
 4. V případě zničení, ztráty, nebo odcizení předmětu nájmu, nebo jeho části, je nájemce povinen zaplatit pronajímateli pořizovací cenu nového předmětu nájmu nebo jeho části, a to okamžitě, nebo nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy zničení, ztrátu, nebo odcizení zjistil.
 5. Nájemce bude zapůjčené věci používat výhradně na svou zodpovědnost a v souladu s podmínkami jeho určení, údržby a užívání, s nimiž byl seznámen. Nájemce se zavazuje těmito pokyny řídit a dodržovat je.
 6. Nájemci je zakázáno pronajaté věci pronajímat dalším osobám a organizacím. Při zjištění takového přestupku si pronajímatel vyhrazuje právo okamžitého zrušení nájemní smlouvy za podmínek jako v bodě 6. tohoto řádu.
 7. Pronajimatel si vyhrazuje právo na změny v tomto řádu, platném od 17.2.2003.