Novinky, zboží v akci!!!

Svařovací a svářecí technika - Pavel Krejčík

Provádíme tyto služby v oblasti svařování a svářecí techniky:

 • kompletní služby v oblasti svařování a svářecích strojů
 • OPRAVY VŠECH TYPŮ SVAŘOVACÍCH STROJŮ OD TÉMĚŘ VŠECH VÝROBCŮ PŘÍMO NA VAŠEM PRACOVIŠTI NEBO NA NAŠÍ DÍLNĚ
 • záruční i pozáruční  servis všech svařovacích strojů  přímo v naší kamenné prodejně (neposíláme výrobci-urychlení opravy)
 • prodáváme ve většině případů České výrobky
 • zboží expedujeme každý den
 • možnost předvedení a vyzkoušení strojů v naší provozovně 

 

Ze svářecí techniky Vám můžeme nabídnout:

 • svařovací a řezací stroje
 • přídavné materiály pro svářecí techniku
 • elektrody
 • svařovací drát pro svař. plamenem
 • svařovací drát metoda MIG,MAG
 • speciální svařovací dráty- hliník, nerez, trubička TIG,MIG
 • ochranné pomůcky ke svařování
 • autogenní technika - svařování plamenem
 • brusivo a brusné výrobky
 • půjčovna svářecích strojů

Nejčastěji používané zkratky a názvosloví v oboru svařovací techniky

Arc Force funkce, která pomáhá stabilizovat hořící elektrický oblouk při svařování. Pokud se oblouk zkracuje (elektroda se lepí) svářečka "přidá" proud a elektroda odhoří. Pokud je naopak oblouk příliš dlouhý, svářečka "ubere" proud a svářeč má čas na přiblížení elektrody k materiálu aniž by mu oblouk zhasl.


Anti Stick pokud přeci jen dojde k přilepení elektrody, tato funkce zajistí skokové snížení svářecího proudu na minimum. Elektroda se nerozžhaví, ale naopak zchladne a lze ji snadno odtrhnout aniž by bylo nutné ji vyndavat z kleští.


Hot Start funkce, která usnadňuje zapálení oblouku tím, že zvýší zapalovací proud o cca 30% oproti proudu nastavenému svářečem. Po úspěšném zapálení se proud sníží na svářečem nastavenou hodnotu.


Soft Start (Soft Power ON)

tzv. měkký start. Funkce zajišťuje pomalý náběh svářečky po zapnutí. S touto funkcí je "vypadávání" jističů při zapínání svářečky minulostí.


MMA

zkratka označující ruční svařování obalenou elektrodou. (Z angl. Manual Metal Arc)


TIG

zkratka pro svařování netavící se wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu - známé jako svařování pod argonem. Většina invertorů pro MMA svařování umožňuje také TIG svařování. (Z angl. Tungsten Inert Gas)


WIG

totéž co TIG, ale zkratka pochází z němčiny. (Wolfram Inert Gas)


MIG/MAG

S rozšiřujícím se počtem multifunkčních invertorů schopných svařovat také metodami MIG/MAG, nabývají tyto zkratky na významu. MIG (Metal Inert Gas) resp. MAG (Metal Aktiv Gas) znamenají poloautomatické svařování v ochranné atmosféře inertního (Ar, Ar+He), resp. aktivního (CO2, Ar+CO2, Ar+O2) plynu.


LIFT (Lift Arc)

dotykové zapalování oblouku při svařování metodou TIG ("náškrabem").


HF

bezdotykové vysokofrekvenční zapalování oblouku při svařování metodou TIG ("hodí to jiskru").


AC / DC

AC = střídavý proud, DC = stejnosměrný proud. Například TIG DC je svařování metodou TIG stejnosměrným proudem - vhodné pro svařování ocelí, mědi, titanu apod. TIG AC je svařování metodou TIG střídavým proudem - vhodné pro svařování hliníku a jeho slitin.


Napětí naprázdno

elektrické napětí mezi výstupními svářecími svorkami zapnuté svářečky v době kdy se nesvařuje (naprázdno). Čím je toto napětí vyšší, tím lépe elektroda zapaluje a hoření je stabilnější. Svařovací transformátory mají toto napětí cca 45-55V, tyristorové svářečky dosahují napětí cca 50-70V, svářecí invertory mají napětí naprázdno obvykle v rozsahu 70-90V. Z důvodu bezpečnosti by toto napětí nemělo být vyšší než 80V pro střídavé napětí, resp. 100V pro stejnosměrné mapětí.


Krytí

označuje jakým způsobem je konstruován kryt svářečky. Zdali je odolný proti pronikání prachu, vody, různých předmětů, apod. Úroveň krytí se označuje zkratkou IP a číslem. Bližší vysvětlení viz příslušné normy.


Zatěžovatel

veledůležitý údaj. Udává jak dlouho lze svařovat daným proudem. Pro výpočet zatěžovatele se používá desetiminutový cyklus. Příklady:

- zatěžovatel 140A/35% znamená, že proudem 140A lze svářet pouze 35% času z deseti minut, tedy 3,5 minuty a zbytek času (6,5 minuty) se stroj musí chladit.

- zatěžovatel 110A/60% znamená, že proudem 110A lze svářet pouze 60% času z deseti minut, tedy 6 minut a zbytek času (4 minuty) se stroj musí chladit.

- zatěžovatel 95A/100% znamená, že proudem 95A lze svářet celých 100% času z deseti minut, tedy trvale. Při tomto proudu (zatížení) stroj nepotřebuje přestávku na chlazení.


DZ, ED

zkratky používané pro označení zatěžovatele. (DZ - Dovolené Zatížení)


Statická charakteristika svářečky

závislost mezi napětím a proudem měřeným na výstupních svorkách svářečky v ustáleném stavu. Pro svařování MMA nebo TIG je nutné mít zdroj se strmou charakteristikou. Pro svařování MIG/MAG je naopak nutná plochá charakteristika. To je tedy důvod proč k céóčku nemůžete připojit kabely na obalenou elektrodu (resp. můžete, ale nebude to moc fungovat), tedy pokud se nejedná o multifunkční zdroj s přepínačem charakteristik ...


REMOTE, REMOTE CONTROL

Dálkové ovládání. Obvykle se takto označuje konektor pro připojení dálkového ovladače - dálkového regulátoru svářecího proudu.


Tetrix 230AC/DC-svařovací stroj na hliník,nerez,elektroda

Tetrix 230AC/DC-svařovací stroj na hliník,nerez,elektroda   Doručíme do: skladem | Cena bez DPH: 78 510,- Kč


Cena:
94 212,- Kč
s DPHSvařovací strojKIT 500W

Svařovací strojKIT 500W

Profesionální svařovací stroj vybavený výkonným transformátorem s měděným primárním a sekundárním vinutím, robustním celokovovým posuvem drátu s výkonným motorem, EURO konektorem a výkonnou řídící elektronikou. Hlavní přednosti stroje KIT 500W jsou vynikající svařovací vlastnosti, 40-ti stupňová regulace napětí, vysoký výkon, vysoké zatěžovatele, spolehlivost. Vybavení Standard * Analogová zpětnovazební regulace rychlosti posuvu drátu * Digitální voltampérmetr s pamětí * Nastavitelné funkce předfuku/dofuku plynu, výletu a dohoření drátu ČESKÝ VÝROBEK!!!!!!!!!!!! MALÝ DÁREK PŘI NÁKUPU V KAMENNÉ PRODEJNĚ


   Doručíme do: 1-3 dny | Cena bez DPH: 53 457,- Kč


Cena:
64 148,- Kč
s DPHSvařovací stroj OMI 305

Svařovací stroj OMI 305

Klasické svářecí poloautomaty pro svařování v ochranné atmosféře MIG-MAG. Kontrukce svařovacích poloautomatů OMI zaručuje vysokou spolehlivost zdroje, výborné svařovací vlastnosti v široké oblasti použití. Při použití vhodné ochranné armosféry lze svářet všechny druhy nízkolegovaných a vysocelegovaných ocelí. Měděné vinutí trafa a výkonné chlazení umožňuje užití svařovacích poloautomatů pro dlouhodobé nasazení.


   Doručíme do: 1-3 dny | Cena bez DPH: 28 941,- Kč


Cena:
34 729,- Kč
s DPHSvařovací stroj OMI 256 -svářecí poloautomat

Svařovací stroj OMI 256 -svářecí poloautomat

Klasické svářecí poloautomaty pro svařování v ochranné atmosféře MIG-MAG. Kontrukce svařovacích poloautomatů OMI zaručuje vysokou spolehlivost zdroje, výborné svařovací vlastnosti v široké oblasti použití. Při použití vhodné ochranné armosféry lze svářet všechny druhy nízkolegovaných a vysocelegovaných ocelí. Měděné vinutí trafa a výkonné chlazení umožňuje užití svařovacích poloautomatů pro dlouhodobé nasazení. Výbava stroje: OMI 256 umožňuje elektronicky nastavit délku bodu, hodnoty sváření dlouhými pulzy, předfuk, dofuk, dohoření, výlet či přepnout stroj do režimu čtyřtakt. Svářecí zdroj je navíc vybaven zpětnovazebním regulátorem a všechny tyto funkce jsou řízeny mikroprocesorem. Eurokoncovkou je možné připojení hořáků 3,4 a 5m


   Doručíme do: skladem | Cena bez DPH: 17 167,- Kč


Cena:
20 600,- Kč
s DPHSvařovací stroj OMI 245D

Svařovací stroj OMI 245D

Klasické svářecí poloautomaty pro svařování v ochranné atmosféře MIG-MAG. Kontrukce svařovacích poloautomatů OMI zaručuje vysokou spolehlivost zdroje, výborné svařovací vlastnosti v široké oblasti použití. Při použití vhodné ochranné armosféry lze svářet všechny druhy nízkolegovaných a vysocelegovaných ocelí. Měděné vinutí trafa a výkonné chlazení umožňuje užití svařovacích poloautomatů pro dlouhodobé nasazení.


   Doručíme do: 1-3 dny | Cena bez DPH: 21 733,- Kč


Cena:
26 079,- Kč
s DPHSvařovací stroj OMI 225

Svařovací stroj OMI 225

Klasické svářecí poloautomaty pro svařování v ochranné atmosféře MIG-MAG. Kontrukce svařovacích poloautomatů OMI zaručuje vysokou spolehlivost zdroje, výborné svařovací vlastnosti v široké oblasti použití. Při použití vhodné ochranné armosféry lze svářet všechny druhy nízkolegovaných a vysocelegovaných ocelí. Měděné vinutí trafa a výkonné chlazení umožňuje užití svařovacích poloautomatů pro dlouhodobé nasazení.


   Doručíme do: 1-3 dny | Cena bez DPH: 19 950,- Kč


Cena:
23 940,- Kč
s DPHSvařovací stroj OMI 215D

Svařovací stroj OMI 215D

Klasické svářecí poloautomaty pro svařování v ochranné atmosféře MIG-MAG. Konstrukce svařovacích poloautomatů. OMI zaručuje vysokou spolehlivost zdroje, výborné svařovací vlastnosti v široké oblasti použití. Při použití vhodné ochranné atmosféry lze svářet všechny druhy nízkolegovaných ocelí. Měděné vinutí trafa a výkonné chazení umožňuje užití svařovacích poloautmatů pro dlouhodové nasazení.


   Doručíme do: 1-3 dny | Cena bez DPH: 17 732,- Kč


Cena:
21 278,- Kč
s DPHSvařovací stroj OMI 205

Svařovací stroj OMI 205

Klasické svářecí poloautomaty pro svařování v ochranné atmosféře MIG-MAG. Konstrukce svařovacích poloautomatů. OMI zaručuje vysokou spolehlivost zdroje, výborné svařovací vlastnosti v široké oblasti použití. Při použití vhodné ochranné atmosféry lze svářet všechny druhy nízkolegovaných ocelí. Měděné vinutí trafa a výkonné chazení umožňuje užití svařovacích poloautmatů pro dlouhodové nasazení.


   Doručíme do: 1-3 dny | Cena bez DPH: 13 133,- Kč


Cena:
15 759,- Kč
s DPHSvařovací stroj OMI 204

Svařovací stroj OMI 204

Klasické svářecí poloautomaty pro svařování v ochranné atmosféře MIG-MAG. Konstrukce svařovacích poloautomatů. OMI zaručuje vysokou spolehlivost zdroje, výborné svařovací vlastnosti v široké oblasti použití. Při použití vhodné ochranné atmosféry lze svářet všechny druhy nízkolegovaných ocelí. Měděné vinutí trafa a výkonné chazení umožňuje užití svařovacích poloautmatů pro dlouhodové nasazení.


   Doručíme do: 1-3 dny | Cena bez DPH: 12 123,- Kč


Cena:
14 547,- Kč
s DPHSvařovací stroj OMI 166

Svařovací stroj OMI 166

OMI166 Klasické svářecí poloautomaty pro svařování v ochranné atmosféře MIG-MAG. Konstrukce svařovacích poloautomatů. OMI zaručuje vysokou spolehlivost zdroje, výborné svařovací vlastnosti v široké oblasti použití. Při použití vhodné ochranné atmosféry lze svářet všechny druhy nízkolegovaných ocelí. Měděné vinutí trafa a výkonné chazení umožňuje užití svařovacích poloautmatů pro dlouhodové nasazení.


   Doručíme do: 1-3 dny | Cena bez DPH: 12 202,- Kč


Cena:
14 642,- Kč
s DPH 

Vyhledávání

* vyhledávání ve všech kategorii

Košík

Kusů v košíku: 0 ks
Celková cena s DPH:  0 Kč


Přihlášení

Potřebujete poradit?

Telefon: 547355721
Mobil: 602743068

E-mail: svartech.krejcik@seznam.cz

Provozovatel e-shopu:
Svařovací technika Krejčík
Osvobození 6
664 49 Brno-Ostopovice
IČO: 13022521
DIČ: CZ6301310587

25. 7. 2014

Dnes je pátek
Svátek má Jakub

Novinky na skladě

Sledování objednávky

Pokud jste si u nás objednali zboží, je zde možnost zjistit kde se nachází.
Zadejte číslo balíku: