Servis svařovacích strojů a hořáků

Servis svařovacích strojů a hořáků je důležitou součástí údržby těchto zařízení. Pravidelný servis pomáhá zajistit, že svařovací stroj nebo hořák bude fungovat správně a bezpečně.

K čemu slouží servis svařovacích strojů a hořáků?

Servis svařovacích strojů a hořáků slouží k následujícím účelům:

 • Ověření bezpečnosti zařízení: Servis zahrnuje kontrolu bezpečnostních prvků svařovacího stroje nebo hořáku, aby bylo zajištěno, že jsou v dobrém stavu a fungují správně.
 • Oprava nebo výměna opotřebovaných dílů: Pravidelný servis pomáhá identifikovat opotřebované díly, které je třeba opravit nebo vyměnit. To pomáhá zajistit, že svařovací stroj nebo hořák bude fungovat správně a bezpečně.
 • Údržba zařízení: Servis zahrnuje také údržbu zařízení, jako je čištění a mazání. To pomáhá prodloužit životnost zařízení.

Jaké jsou druhy servisu svařovacích strojů a hořáků?

Servis svařovacích strojů a hořáků se dělí na dva hlavní druhy:

 • Preventivní servis: Preventivní servis se provádí pravidelně, zpravidla jednou ročně. Jeho cílem je zabránit vzniku závad a prodloužit životnost zařízení.
 • Reparační servis: Reparační servis se provádí v případě, že svařovací stroj nebo hořák nefunguje správně. Jeho cílem je odstranit závadu a vrátit zařízení do provozuschopného stavu.

Kdo provádí servis svařovacích strojů a hořáků?

Servis svařovacích strojů a hořáků mohou provádět autorizovaní servisní technici, kteří mají příslušné znalosti a vybavení.

Kdy je třeba provést servis svařovacího stroje nebo hořáku?

Servis svařovacího stroje nebo hořáku je třeba provést pravidelně, zpravidla jednou ročně. Pokud se objeví jakékoli problémy s provozem zařízení, je třeba provést servis ihned.

Jaké jsou příznaky toho, že svařovací stroj nebo hořák potřebuje servis?

Příznaky, které mohou signalizovat potřebu servisu svařovacího stroje nebo hořáku, jsou následující:

 • Změna kvality svarového spoje: Pokud je kvalita svarového spoje nižší než obvykle, může to být způsobeno nesprávným nastavením svařovacího stroje nebo hořáku.
 • Změna výkonu svařovacího stroje nebo hořáku: Pokud je výkon svařovacího stroje nebo hořáku nižší než obvykle, může to být způsobeno opotřebením součásti.
 • Vyskytují se poruchy: Pokud se vyskytují poruchy, jako je například vypínání svařovacího stroje nebo hořáku, je třeba zařízení nechat zkontrolovat.

Jaké jsou výhody servisu svařovacích strojů a hořáků?

Výhody servisu svařovacích strojů a hořáků jsou následující:

 • Zvýšená bezpečnost: Pravidelný servis pomáhá zajistit, že svařovací stroj nebo hořák bude fungovat správně a bezpečně.
 • Zvýšená produktivita: Správně fungující svařovací stroj nebo hořák umožňuje svařovat rychleji a efektivněji.
 • Prodloužení životnosti zařízení: Pravidelný servis pomáhá prodloužit životnost zařízení.